Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

myselfwonderland
Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

- Pokolenie Ikea
Reposted bycanthaveitallpelnaradosci
2185 8939 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
myselfwonderland
3312 844c 400
Reposted frombangarang bangarang viaszydera szydera
myselfwonderland
4948 f3dd 400
Reposted fromdailylife dailylife viaPokobiecemu Pokobiecemu
myselfwonderland
Nie żałuje rzeczy, które zrobiłam źle. Żałuję dobrych rzeczy, które zrobiłam dla nieodpowiednich ludzi.
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viapaulinac26 paulinac26
myselfwonderland
2217 2e81 400
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaszydera szydera
Donoszę ci że rano wstałem
i nie ma niczego tu
na co chciałbym spojrzeć.
— Jerzy Grupiński
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaszydera szydera
myselfwonderland
Moje słowa nie odpowiadają moim myślom, a to poniża moje myśli.
— "Idiota" F. Dostojewski
Reposted fromCattleya Cattleya viaszydera szydera
9468 8e13 400
Reposted fromwowimtired wowimtired viaszydera szydera
myselfwonderland
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
myselfwonderland
Ciężko jest znaleźć słowa, kiedy człowiek ma naprawdę coś do powiedzenia.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromeklerrka eklerrka viainsanedreamer insanedreamer
myselfwonderland
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viainsanedreamer insanedreamer
myselfwonderland
7945 aec7 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viaszydera szydera
myselfwonderland
myselfwonderland
5659 b3a2 400
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaszydera szydera
0655 335f 400
Reposted fromfuckblack fuckblack viaszydera szydera
myselfwonderland
“Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.”
— Danuta Bieńkowska “Czy to jest kochanie?”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera
myselfwonderland
myselfwonderland
2088 46a2 400
Reposted fromarwen arwen viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl