Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

myselfwonderland
Po trzydziestu kilku latach życia, istnienia, na tym świecie i obserwacji tego wszystkiego co mnie, Państwa, po prostu Nas otacza, mogę bez wahania, z pełną odpowiedzialnością i absolutną pewnością powiedzieć (napisać) - 'Świat idzie w złym kierunku'. I ja nie mogę się z nim utożsamiać, integrować, nie chcę być częścią tego świata ... Świata, gdzie faceci (bo na pewno nie mężczyźni) ubierają swoje kobiety jak prostytutki, pokazując wszystko, co powinno zostać ukryte, gdzie nie ma pojęcia honoru i godności, gdzie rzadko można polegać na kimś, kto mówi, że coś obiecuje. Gdzie kobiety nie chcą mieć dzieci, a mężczyźni nie chcą zakładać rodzin. Gdzie tzw. 'kozacy' albo po prostu fraj*rzy (jak kto woli) wierzą, że odnieśli sukces, siedząc rozparci za kierownicami limuzyn ich ojców, gdzie ojcowie mający iluzję władzy, próbują udowadniać człowiekowi, że jesteś nikim. Gdzie ludzie fałszywie deklarują wiarę w Boga z kieliszkiem w ręku i brakiem zrozumienia podstaw, tego w co wierzą. Gdzie pojęcie zazdrości jest uważane ze słabość, a skromność jest wadą. Gdzie ludzie zapominają o miłości, szukając najlepszej opcji dla siebie, a nie człowieka w człowieku. Gdzie ludzie wydają ostatnie pieniądze na swój samochód, nie szczędząc środków ani czasu, a sami są tak słabi, że sądzą iż to drogie cacko ukryje ich słabość. Gdzie chłopcy tracą ciężko zarobione przez rodziców pieniądze w klubach, a dziewczyny kochają ich za to. Gdzie nie można odróżnić kobiet od mężczyzn, a nazywane jest to „wolnością wyboru”, zaś idących tradycyjną ścieżką nazywa się upośledzonymi despotami. Ja wybieram swoją drogę, i nie mam w sobie złości, pretensji czy żalu, jest mi tylko po prostu przykro, wewnętrznie przykro, że nie znalazłem zrozumienia, wśród ludzi, na których naprawdę mi zależało.
— Gentleman
Reposted byalexavahmesouteRouxBlonde

May 04 2017

9737 0c65 400
Reposted fromspookiboo spookiboo viastonerr stonerr

May 03 2017

myselfwonderland
2762 611b 400
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
myselfwonderland
myselfwonderland
7665 1440 400
Reposted fromcarly carly viaszydera szydera
myselfwonderland
Łaziłem po mieście. Dryfowałem bez celu. Oglądałem sceny z życia ludzi, którzy nic mnie nie obchodzili. Wiedziałem, że gdziekolwiek pójdę, wszędzie będę czuł ten sam bezsens.
— Grażyna Bąkiewicz
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viaszydera szydera
myselfwonderland
Najgorzej, kiedy się nie ma pewności, co się naprawdę czuje. Myśli przeskakują z jednej rzeczy na drugą, nie można się odprężyć; to coś jakby swędzenie, tylko że nie wiadomo, gdzie się podrapać.
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
myselfwonderland
4639 39ac 400
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaszydera szydera
myselfwonderland

April 25 2017

myselfwonderland
6836 420c 400
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaszydera szydera
myselfwonderland
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera

April 19 2017

myselfwonderland
myselfwonderland
8120 d53f 400
Reposted fromkelu kelu viaoski oski

April 10 2017

myselfwonderland
2007 0460 400
Reposted frommysli mysli
myselfwonderland
3461 9cc9 400
Reposted frommysli mysli
myselfwonderland
5823 d0d3 400
Reposted frommysli mysli
myselfwonderland
6087 2aef 400
Reposted frommysli mysli
myselfwonderland
4924 01f0 400
Reposted fromdoedeer doedeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl