Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2020

myselfwonderland
5348 e192 400
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viasatyra satyra
myselfwonderland
0709 ae5d 400
Reposted frommisza misza viaselfharm selfharm
Sponsored post
feedback2020-admin
myselfwonderland
8299 adcf 400
Reposted frommisza misza viaselfharm selfharm
myselfwonderland
myselfwonderland
9204 6bb2 400
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaselfharm selfharm
myselfwonderland
2520 8447
myselfwonderland
No one has to know.
Reposted fromselfharm selfharm

May 29 2020

myselfwonderland
3343 ecc4 400
Reposted bypollywoodlaluna
myselfwonderland
Poznasz mnie po tęsknocie w moich oczach, którą gasi widok Twój.
— Republika, Reinkarnacje
myselfwonderland
Zamienił ją w piękny, ale zupełnie rozstrojony instrument, na którym nikt już nigdy dobrze nie zagra. 
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
myselfwonderland
Chciałabym kogoś, do kogo napiszę w nocy "przyjedź".
A on przyjedzie.
I zostanie.
myselfwonderland
8782 4448 400
myselfwonderland
4957 2861 400
Reposted frommaybeyou maybeyou viapchamtensyf pchamtensyf
myselfwonderland

„Więc zmobilizowała w sobie całą swoją zdolność kochania i pokochała mnie – ponieważ ją pokochałem”.

— Witold Gombrowicz

Reposted fromnowaktualny nowaktualny viapchamtensyf pchamtensyf
myselfwonderland
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaiblameyou iblameyou
myselfwonderland
0589 1e0b 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaiblameyou iblameyou
myselfwonderland
3239 520b 400
myselfwonderland
1287 bf24 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
myselfwonderland
Pisz i mów mi o wszystkim, wtedy będziemy razem - będąc osobno.
— ...
Reposted fromchocoway chocoway viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...