Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

myselfwonderland
2697 d382 400
Reposted fromkiffer kiffer viaoski oski
myselfwonderland
6836 420c 400
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaszydera szydera
myselfwonderland
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera
myselfwonderland
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaszydera szydera

April 19 2017

myselfwonderland
6099 9e0b 400
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viarefuge refuge
myselfwonderland
8120 d53f 400
Reposted fromkelu kelu viaoski oski
myselfwonderland
[20:49]X: serio ?
kocham Cie xD
[20:50]JA: xD czemu'
[20:50] X: bo jestes boskim stworzeniem
taki ideał które nie istnieją

April 10 2017

myselfwonderland
2007 0460 400
Reposted frommysli mysli
myselfwonderland
3461 9cc9 400
Reposted frommysli mysli
myselfwonderland
5823 d0d3 400
Reposted frommysli mysli
myselfwonderland
6087 2aef 400
Reposted frommysli mysli
myselfwonderland
4924 01f0 400
Reposted fromdoedeer doedeer
myselfwonderland
Gdybyś był, a nie bywał ...
— hey
Reposted fromte-quiero te-quiero viadoedeer doedeer
myselfwonderland
Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

- Pokolenie Ikea
Reposted bycanthaveitallpelnaradosci
2185 8939 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
myselfwonderland
3312 844c 400
Reposted frombangarang bangarang viaszydera szydera
myselfwonderland
4948 f3dd 400
Reposted fromdailylife dailylife viaPokobiecemu Pokobiecemu
myselfwonderland
Nie żałuje rzeczy, które zrobiłam źle. Żałuję dobrych rzeczy, które zrobiłam dla nieodpowiednich ludzi.
myselfwonderland
2217 2e81 400
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl