Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

myselfwonderland
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik
Reposted fromkyte kyte viaszydera szydera
myselfwonderland
3435 c179 400
Reposted fromdontbemad dontbemad viaszydera szydera
myselfwonderland
6023 fb06 400
Reposted fromepidemic epidemic viaszydera szydera
myselfwonderland
4979 ea39 400
myselfwonderland
5809 ef13 400
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viaszydera szydera
myselfwonderland
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viapaulinac26 paulinac26
myselfwonderland

 

Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
myselfwonderland
Ten, który walczy z potworami, powinien zadbać, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądamy w otchłań, otchłań spogląda również w nas.
— F. Nietzsche
Reposted fromanhedonie anhedonie viaszydera szydera
myselfwonderland
To, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromjestemaga jestemaga viaszydera szydera
5560 8c55

catgifcentral:

The love

Reposted frommegumu megumu viahoseanna hoseanna
myselfwonderland
0060 1d51 400
Reposted fromwhoisthebitch whoisthebitch viaszydera szydera
myselfwonderland
7480 b23c 400
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaszydera szydera
myselfwonderland
- (...) Co byś chciała, bym powiedziała?
- Nic nie musiałaś mówić. Chciałam tylko, byś przy mnie była. Właśnie tak zachowują się przyjaciele, wiesz?
— - Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
myselfwonderland
9259 cafb 400
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera
myselfwonderland
2928 b059 400
Reposted fromsarazation sarazation viaszydera szydera
9884 8cc4 400
Reposted fromhiqualitycakes hiqualitycakes viahoseanna hoseanna
myselfwonderland
To było coś w rodzaju: "Ja wiem, że ty wiesz. I ty wiesz, że ja wiem, ale żadne z nas nic nie powie".
— Melvin Burgess "Ćpun"
2293 4f6b 400
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaszydera szydera
myselfwonderland
 Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji. 
— Halina Poświatowska
1614 cfa8 400
Reposted fromnikotyna nikotyna viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl